Parabeny (konserwanty)

Parabeny (konserwanty)

Budzą obawy ze względu na ich wpływ na zdrowie. Ich obecność ma szczególne znaczenie w przypadku produktów zawierających w składzie wodę, która w produktach kosmetycznych niesie za sobą wysokie ryzyko zakażeń mikrobiologicznych.

Czym są parabeny?

 • Konserwanty, które zapewniają kosmetykom trwałość
 • Po otwarciu produktu zapobiegają namnażaniu się drobnoustrojów (bakterii, grzybów, pleśni)

Jakie przepisy mają zastosowanie do parabenów?

 • Procedury zatwierdzania substancji konserwujących w UE
 • Możliwość stosowania wyłącznie tych substancji konserwujących, które są wymienione (zatwierdzone) w rozporządzeniu kosmetycznym
  Ocena ryzyka substancji przeprowadzana przez Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS)
 • Zezwolenie wydawane przez Komisję Europejską
 • Obowiązek  przestrzegania stężeń granicznych określonych w rozporządzeniu kosmetycznym
 • Ze względu na brak możliwości powstrzymania rozwoju wszystkich drobnoustrojów przy użyciu jednej substancji – możliwość stosowania kombinacji substancji konserwujących

Które z parabenów są zatwierdzone do stosowania?

 • Podobnie jak w przypadku leków, czy produktów żywnościowych, niektóre parabeny są zatwierdzone do stosowania jako konserwanty w produktach kosmetycznych:
  • propyloparaben i butyloparaben
  • metyloparaben i etyloparaben są bezpieczne w maksymalnym stężeniu 0,4%
 • W 2015 roku Komisja Europejska wprowadziła ograniczenia w zakresie stosowania parabenów i od tego czasu:
  • benzyloparaben, fenyloparaben, pentyloparaben oraz izobutyloparaben, izopropyloparaben zakazane do stosowania w kosmetykach
  • propyloparaben i butyloparaben nie mogą być dłużej stosowane w produktach niespłukiwanych przeznaczonych dla dzieci poniżej 3. roku życia stosowanych w okolicach podpieluszkowych (takich jak krem ochronny aplikowany na pupę niemowlaka). Maksymalne dopuszczalne stężenie w produktach gotowych zostało obniżone do 0,14%.

Jakie budzą obawy?

 • Ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej
 • Brytyjskie badania kojarzyły stosowanie parabenów w kosmetykach używanych w okolicach pach (dezodoranty, antypespiranty) z występowaniem raka piersi
 • Podejrzenia dotyczące wpływu na układ hormonalny człowieka

Co mówią eksperci?

 • Niemiecki Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR):
  • Parabeny stosowane w kosmetykach nie stanowią ryzyka dla zdrowia
 • Naukowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS):
  • Parabeny są bezpieczne w granicach stosowanych stężeń
 • Potencjał alergizujący parabenów jest niski
  • Brak naukowo udowodnionego związku pomiędzy występowaniem raka piersi a stosowaniem parabenów
 • Parabeny wykazują bardzo słaby efekt hormonopodobny

Nazwy INCI:

 • Nazwy składników: Methylparaben, Ethylparaben, Butylparaben i Propylparaben