Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną

Niektóre produkty kosmetyczne mogą zawierać substancje wykazujące wpływ na układ hormonalny. Substancje te należy odróżnić od substancji zaburzających gospodarkę hormonalną.

Co to jest substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną?

 • Substancja, która zakłóca naturalne mechanizmy działania hormonów i zmienia funkcjonowanie układu hormonalnego, prowadząc w efekcie do skutków szkodliwych dla zdrowia

Jaka jest różnica między substancjami aktywnymi endokrynnie a substancjami zaburzającymi gospodarkę hormonalną?

 • Substancje aktywne endokrynnie, to substancje pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, które wpływają na aktywność układu hormonalnego, nie zaburzając jednak jego działania (brak wpływu negatywnego).
 • Niektóre z substancji aktywnych endokrynnie stosowane są w produktach kosmetycznych
 • Należą do nich m.in.: filtry UV, które odbijają lub pochłaniają szkodliwe promieniowanie UV pochodzące ze światła słonecznego, czy też konserwanty, które chronią produkty kosmetyczne przed zanieczyszczeniem mikrobiologicznym i zepsuciem
 • Aktywność endokrynna wykazywana przez substancje naturalne lub syntetyczne jest kompensowana przez procesy zachodzące naturalnie w organizmie

Jakie budzą obawy?

 • Niektóre skutki, takie jak przedwczesne dojrzewanie, obniżona jakość nasienia, przedwczesna menopauza lub otyłość są utożsamiane z działaniem substancji zaburzających gospodarkę hormonalną
 • Zarzuty kierowane pod adresem składników produktów kosmetycznych dotyczą obaw, że substancje stosowane w kosmetykach mogą działać jak substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego człowieka

Co mówią eksperci?

 • Federalny Instytut Oceny Ryzyka (BfR)
  • Nie ma naukowo uzasadnionych dowodów wskazujących na istnienie ryzyka dla zdrowia człowieka, które wynikałoby ze stosowania produktów kosmetycznych, nawet w przypadku wrażliwych grup konsumentów, takich jak małe dzieci lub młodzież w okresie dojrzewania
  • Decydującym czynnikiem oceny ryzyka dla zdrowia jest narażenie, tzn. stopień, w jakim dana osoba ma kontakt z substancją. Ilość substancji zawartych w produktach kosmetycznych wchodzących w kontakt z ludzkim ciałem jest tak mała, że wystąpienie działania podobnego do działania hormonalnego, które wywoła skutki szkodliwe dla zdrowia, nie jest możliwe
 • Niemieckie Centrum Badań nad Rakiem (dkfz)
  • Nie dostrzega dowodów, które wskazywałyby na szkodliwe dla zdrowia i podobne do hormonalnego działanie produktów ochrony przeciwsłonecznej

Jakie przepisy mają zastosowanie?

 • Przepisy dotyczące produktów biobójczych i środków ochrony roślin zawierają kryteria określające kiedy substancja jest klasyfikowana jako substancja zaburzająca gospodarkę hormonalną
 • Obecnie prowadzony jest przegląd zmierzający do ustalenia, czy kryteria obowiązujące w innych obszarach prawnych mogą mieć zastosowanie w europejskim prawie kosmetycznym