COSMILE FAKTY

Niektóre grupy składników kosmetycznych budzą czasem obawy konsumentów. COSMILE przedstawia fakty w oparciu o dane naukowe.

COSMILE nie ocenia lecz dostarcza opartą na faktach wiedzę i jest nowoczesnym narzędziem edukacji konsumenckiej:

Kompatybilność środowiskowa produktów kosmetycznych

/Wprowadzenie: Wiele produktów kosmetycznych to produkty spłukiwane - bezpośrednio, jak w przypadku szamponu i żelu pod prysznic lub po pewnym czasie, jak w przypadku żelu do stylizacji włosów, czy balsamu do opalania. Zawarte w tych produktach składniki kosmetyczne mogą zostać odprowadzone do systemów kanalizacyjnych . W przeważającej części substancje te są usuwane w oczyszczalniach ścieków. Niektóre z nich nie są jednak wychwytywane przez systemy oczyszczania  lub mogą  bezpośrednio przedostać się do wody, jak np. substancje zawarte w mleczku do opalania.

Alergia

Informacje ogólne: Alergia jest w pewnym sensie nieprawidłowością funkcjonowania układu odpornościowego, w którym przeciwciała lub komórki obronne działają przeciwko nieszkodliwym w rzeczywistości substancjom obcym. Istnieją różne rodzaje alergii. Wszystkie posiadają cechę wspólną - układ odpornościowy musi najpierw „nauczyć się" reakcji alergicznej. Proces ten określany jest jako faza uczulenia. W normalnych warunkach przebiega niezauważalnie. Dopiero po ponownym kontakcie z alergenem, rozwija się reakcja alergiczna. Wobec braku przeciwciał wrodzonych, konsekwencją kontaktu z alergenem jest wytwarzanie przeciwciał swoistych dla alergenu.

Oleje mineralne

Budzą obawy ze względu na pochodzenie oraz zawarte w nich węglowodory nasycone ("MOSH") oraz węglowodory aromatyczne ("MOAH").

Parabeny (konserwanty)

Budzą obawy ze względu na ich wpływ na zdrowie. Ich obecność ma szczególne znaczenie w przypadku produktów zawierających w składzie wodę, która w produktach kosmetycznych niesie za sobą wysokie ryzyko zakażeń mikrobiologicznych.

Mikroplastiki / Mikrogranulki

Podstawą w dyskusji o "mikroplastikach" jest rozróżnienie pomiędzy tworzywami sztucznymi stałymi a polimerami rozpuszczalnymi. Obawy i wątpliwości dotyczą stałych cząstek plastiku. Polimery rozpuszczalne należy rozpatrywać oddzielnie.

Silikony

Grupa substancji chemicznych, których działanie na skórę i włosy a także wpływ na środowisko wodne budzi obawy konsumentów.