COSMILE®

Twoje źródło wiedzy o kosmetykach w Europie

Kosmetyki – poznaj skład i działanie

Jeśli szukasz rzetelnej i wiarygodnej informacji o produktach kosmetycznych i ich składnikach – dobrze trafiłeś. To tu, na stronie COSMILE, dowiesz się o wszystkich istotnych kwestiach związanych z bezpieczeństwem, a także funkcją i działaniem poszczególnych składników dostępnych na rynku produktów kosmetycznych.

Zamieszczone tu informacje oparte są na danych naukowych.

O czym warto wiedzieć?

Kwestie bezpieczeństwa i tym samym jakość zdrowotna produktów kosmetycznych są kompleksowo regulowane Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, dotyczącym produktów kosmetycznych.

Rozporządzenie 1223/2009 szczegółowo opisuje obowiązki dotyczące:

 • dokumentacji produktu
 • przeprowadzenia oceny jego bezpieczeństwa
 • zapewnienia zgodności procesu produkcji z GMP (Good Manufacturing Practice)
 • notyfikacji produktu w CPNP (Cosmetic Products Notification Portal)
 • zgodności stosowanych składników z obowiązująca legislacją
 • prawidłowości oznakowania
 • deklaracji marketingowych oraz dowodów deklarowanego działania
 • informowania o ciężkim działaniu niepożądanym

Uregulowania te są bardzo restrykcyjne. Tylko te produkty kosmetyczne, które pozytywnie przejdą ocenę bezpieczeństwa, mogą zostać wprowadzone do obrotu.

Kto czuwa nad bezpieczeństwem produktów kosmetycznych i ich składników?

Oceny bezpieczeństwa składników produktów kosmetycznych dokonuje działający przy Komisji Europejskiej Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS)

Każdy produkt przed wprowadzeniem na rynek przechodzi ocenę bezpieczeństwa, której dokonuje ekspert – wykwalifikowany Safety Assessor.

Ocena bezpieczeństwa produktu  kosmetycznego to wieloetapowy proces, uwzględniający m.in.: docelową grupę konsumentów, częstotliwość aplikacji danego produktu, obszar aplikacji.

COSMILE® – fakty o składnikach produktów kosmetycznych

 • w oparciu o oceny naukowe przeprowadzone przez organy eksperckie, takie jak działający przy Komisji Europejskiej Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety – SCCS)
 • na tematy, które budzą szczególne zainteresowanie, takie, jak: wpływ na układ hormonalny (endokrynny) lub potencjalne zagrożenia dla zdrowia

COSMILE® korzysta z zaufanych źródeł i wiedzy ekspertów:

 • informacje takie jak nazwy INCI i funkcje składników pochodzą z bazy danych Komisji Europejskiej CosIng i są aktualizowane regularnie
 • w przypadku szczegółowych informacji na temat substancji, COSMILE® jest wspierany przez niezależnych ekspertów
Point of Sale

Czym jest COSMILE i jak działa?

Na tej stronie internetowej dowiesz się jak działa COSMILE i jak uzyskać informacje, których poszukujesz.

Sekcja INCI dostarcza szczegółowych informacji o blisko 30.000 składników, które są stosowane w produktach kosmetycznych.

Już wkrótce bazę COSMILE poszerzymy o nową funkcjonalność – do oddamy aplikację COSMILE (obecnie dostępna jest w języku angielskim i niemieckim). Umożliwi ona odczytanie listy składników z opakowania za pomocą aparatu fotograficznego smartfona, który działa jak czytnik kodów kreskowych i/lub wykazu składników INCI. W aplikacji możliwe będzie również ręczne wyszukiwanie składników poprzez bezpośrednie wpisanie tekstu.